Bescherming van jouw privacy

rocoevents verwerkt jouw persoonsgegevens voor de uitvoering
van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Recht of privacy
Iedereen heeft recht op privacy, daarom gaat rocoevents zorgvuldig en
vertrouwelijk om met jouw gegevens. rocoevents verstrekt jouw
(persoons)gegevens niet zonder jouw toestemming aan derden,
tenzij hiervoor een wettelijke reden. Voor de omgang met
persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven
in de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
(Link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens)
Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel
waarvoor je ze gegeven hebt.

Beveiligingsmaatregelen
rocoevents gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt
rocoevents maatregelen om misbruik, verlies en andere ongewenste
handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.
Deze maatregelen zijn conform de geldende algemene beveiligingsnormen.

Geheimhoudingsplicht
Medewerkers van rocoevents hebben een geheimhoudingsplicht.
Daarnaast wordt er toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven a
an medewerkers die daartoe bevoegd zijn.
De directie houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Uw rechten
Als klant heb je een aantal rechten waardoor je het gebruikt van
jouw persoonsgegevens door rocoevents kunt controleren.
De rechten die je hebt waardoor je het gebruik van persoonsgegevens
door rocoevents kunt controleren zijn:
  • Recht op informatie
  • Recht op inzage
  • Recht op verbetering
  • Recht op aanvulling
  • Recht op verwijdering of afscherming
Ook kun je ons vragen jouw persoonsgegevens niet te gebruiken.
Je rechten gebruik je door een schriftelijk verzoek in te dienen aan rocoevents.

Uitbesteden en bewerken van persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derden,
maar het komt voor dat wij het verwerken van jouw gegevens
uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij
schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van jouw gegevens.

Website
Wanneer je onze website bezoekt worden gegevens vastgelegd.
Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers,
welke pagina’s het meeste worden bezocht of de tijdstippen van bezoek.
Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen.
rocoevents gebruikt persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen
voor het doel waarmee jij ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Als je bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult,
gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op jouw aanvraag te reageren.

Cookies
rocoevents gebruikt alleen technische en functionele cookies.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Hiermee optimaliseren wij onze website.

Melden van persoonsregistraties
rocoevents verwerkt alleen jouw persoonsgegevens als daar een
grondslag voor is of als jij daar zelf toestemming voor geeft.
Een grondslag is bijvoorbeeld de goede vervulling van de wettelijke en
publiekrechtelijke taken. Als het nodig is, geeft rocoevents de
verwerking van persoonsgegevens aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door rocoevents te allen tijde gewijzigd worden,
zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf
het moment dat ze op de website van rocoevents gepubliceerd zijn.

Meer informatie
Voor vragen over de bescherming van jouw persoonsgegevens
of over je rechten, of een klacht hierover neem je contact op met
rocoevents via het e-mailadres: info@rocoevents.nlof via het
telefoonnummer (06-12823679). Wil je meer weten over privacy?
Kijk dan op de website Autoriteit Persoonsgegevens

Correspondentie adres:
Rocoevents.nl
Biervlietplein 36
5043 AE Tilburg

 

Contact